>
Knežev dvor 2011. - 2013.

Za konstruktivnu sanaciju oštećenja atrija Kneževa dvora u Dubrovniku izrađena je projektna dokumentacija do faze idejnog projekta još 2004. godine. Proveden je i monitoring ponašanja konstrukcijskih elemenata tijekom jedne godine. Idejni projekt i monitoring izradili su i proveli stručnjaci s Građevinskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom prof. Dvornika, a usvojeni su i na Stručno savjetodavnom povjerenstvu za obnovu Dubrovnika.

Zavod za obnovu Dubrovnika naručio je 2011. godine izradu arhitektonskog snimka Kneževa dvora, kao podlogu za ugovaranje izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije atrija. Snimak je izradila tvrtka „Kušan“ d.o.o. iz Zagreba.

Izrada glavnog i izvedbenog projekta ugovorena je u listopadu 2012. godine s tvrtkom „Omega engineering“ d.o.o. iz Dubrovnika. Glavni projekt dovršen je u ožujku 2013. godine. Kontrolu glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti izvršila je tvrtka „KON-VIS“ d.o.o. iz Zagreba. O glavnom projektu pozitivno su se očitovali autori idejnog projekta kao i Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika. Izrada izvedbenog projekta je u tijeku, a rok za predaju je 15.lipnja ove godine.

Krajem travnja 2013. godine s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu ugovorena je izrada fizikalnog modela tj. laboratorijsko ispitivanje zglobne veze stupova i kapitela u atriju Kneževa dvora. Završno izvješće o provedenim laboratorijskim ispitivanjima očekuje se do konca lipnja 2013.g.