23.12.2015. Održana je radionica za udruge i građane vezano za projekt novog pristana na Komardi.
23.12.2015. Održana je radionica za udruge i građane vezano za projekt novog pristana na Komardi.
Dana 23. prosinca o.g. u prostorijama ovog Zavoda održana je radionica za udruge i građane vezano za projekt novog pristana na Komardi. Istoj su se odazvalo pet udruga i osam građana.
Radionicu je vodio prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh. s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Započelo se s izlaganjem gosp. Šmita o projektu pristana na Komardi i procjeni utjecaja istog na spomeničku baštinu (HIA). Nakon predavanja prisutni su imali prilike komentirati predočeno. Svi komentari i sugestije vezani za projekt su zabilježeni. Oni će se analizirati i sistematizirati, te implementirati u Studiju (HIAe), koja se za predmetni projekt treba izraditi, nakon čega će se ponovno organizirati javna rasprava.