>
  Financije
  Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika i Programa obnove regulirano je člankom 32. Zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (19/14) prema kojem:
  "Grad Dubrovnik, Republika Hrvatska i Dubrovačko-neretvanska županija osiguravaju u svojim godišnjim proračunima, razmjerno postotku svojih osnivačkih udjela plaće i materijalna sredstva potrebna za rad Zavoda.

  Za programe zaštite kulturnih dobara sredstva osigurava Grad Dubrovnik od ukupnog neto prihoda u visini od najmanje 50% neto prihoda koji Grad Dubrovnik ostvari od prodaje ulaznica za obilazak gradskih zidina uključujući i sljedeće troškove:

  – geoloških, geomehaničkih, konstrukcijskih i drugih istraživanja koja prethode sanaciji građevina i prostora unutar spomeničke cjeline,
  – seizmičkog ojačanja građevina unutar spomeničke cjeline,
  – izgradnje i saniranja komunalne infrastrukture spomeničke cjeline,
  – izrade studija, programa, projekata, tehničke i druge stručne dokumentacije u fazi pripreme."

  FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠTAJI

  2021
  2020


  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.

  2019
  I Izmjene financijskog plana 2019.
  II Izmjene financijskog plana 2019.

  Financijski izvještaji za 2019.