Obnova Biskupske palače 2012.

Konstruktivna sanacija - IV faza

Prema ugovoru i dodacima potpisanim sa izvođačem Građevinar – Quelin d.d. iz Dubrovnika rok za dovršenje radova je bio 31. prosinca 2011., ali je radi izmjena u tehničkoj dokumentaciji po zahtjevu konzervatora i dodatnih zahtjeva za konzervatorsko restauratorske zahvate unutar crkve (ispitivanje stanja žbuke, demontiranje i restauriranje ograde sa empore, uzimanje uzoraka marmorizacije s kamenog okvira empore i dr.) dva puta odobreno produženje roka izvođenja radova.

Na zahtjev konzervatora u tijeku radova je izmijenjena i međukatna konstrukcija u crkvi sv. Kuzme i Damjana, te su izvršeni dodatni konzervatorsko restauratorski zahvati unutar crkve. 

Stručni nadzor su vodili Egon Lokošek, dipl. ing. arh. i Matko Vetma, dipl.ing.arh. za Lokošek projekt d.o.o.Zagreb, a projektantski Nives Mlinar, dipl.ing.arh. ispred Arhitektonskog fakulteta, Zagreb, dok je akademik Vladimir Marković, koautor konzervatorskih smjernica za obnovu Biskupske palače, bio savjetnik pri izvođenju konz. rest. radova. Radove su kontinuirano pratili Sanja Radović, dipl.ing.arh. i Antun Baće, pov. umjetnosti iz Konzervatorskog odjela u Dubrovniku dok su arheološki nadzor vodile Ivona Michl Dabrović, arheolog i Ljiljana Kovačić, arheolog iz Dubrovačkih muzeja uz kontinuirano praćenje Marte Perkić, arheologa, ispred Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Koordinaciju je u ime investitora vodila Sanja Krželj dipl.ing.arh. iz Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Radovi su završeni 17. rujna 2012.g upisom u građevni dnevnik, a primopredaja je izvršena 25. rujna 2012. o čemu je sastavljen zapisnik.

Ukupna vrijednost konstruktivne sanacije Biskupske palače i crkvice sv. Kuzme i Damjana sa svim pratećim radovima (od 2003. do 2012.) iznosi 18.336.899,00 kuna (s PDV-om).

Krajem 2012. raspisan je natječaj za sklapanje okvirnog sporazuma za izvedbu svih preostalih građevinsko - zanatskih, te instalaterskih radova. 

Prateći konzervatorsko - restauratorski radovi

Početkom 2012. zatražena je ponuda od Hrvatskog restauratorskog zavoda za izradu troškovnika za sve preostale konzervatorsko-restauratorske radove unutar Biskupske palače, s obzirom na njegovo kontinuirano prisustvo na palači od početka obnove 2003.g.

U lipnju 2012. je HRZ-a dao ponudu za skidanje naliča sa zidnog oslika u stubištu, što je nužno za izradu detaljnog troškovnika restauratorskih radova na samom osliku. Zavod je isto sa HRZ ugovorio, a radovi su završeni u rujnu 2012. Također je sklopljen ugovor o izmještanju i obavljanju hitnih restauratorskih radova „cvjetastog“ tabulata. 

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

Obzirom da je tijekom izvođenja radova na Biskupskoj palači i crkvici sv. Kuzme i Damjana došlo do novih otkrića, a vlasnik objekta je zatražio promjenu namjene dijela objekta, , trebalo je provesti izmjenu i dopunu postojeće lokacijske dozvole, a nakon toga i građevne, sve prema čl.115. i 233. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Slijedom navedenoga sa projektantom je sklopljen ugovor za izradu dokumentacije potrebne za ishođenje izmjene i dopune lokacijske i građevne dozvole.

Zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole je podnesen 27. studenoga 2012.g. Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika i postupak je u tijeku.