Obnova Biskupske palače 2010. - IV faza

IV faza konstrukcijske sanacije Biskupske palače započela je u listopadu 2009. godine prema Ugovoru br. 1394-0 od 19. 10. 2009. g potpisanim sa Izvođačem   Građevinar – Quelin d.d.

Ugovoreni radovi obuhvaćali su konstruktivnu sanaciju prizemlja i prvog kata: sanaciju nosivih zidova (injektiranjem i karbonima), međukatne konstrukcije tj. svodova prizemlja, sanaciju otvora, drvenarije, postavljanje zatega u razini podova i dr.

Sanacija se provodi reverzibilnim metodama, tako da se maksimalno zadržavaju zdravi dijelovi konstrukcije i zamjenjuju samo oni potpuno uništeni.

Nosivi zidovi se prezidavaju na mjestima gdje se nakon otucanja pokazala loša ispuna, fugiraju, te na kraju injektiraju. Prema potrebi zidovi, parapeti i nadvoji se ojačavaju karbonima.

Građevinske radove izvodi "Građevinar-Quelin" iz Dubrovnika, injektiranje i karbone "Spegra", a zaštitne i restauratorske radove vrši Hrvatski restauratorski zavod neposredno, ili putem svojih vanjskih suradnika. Projektantski nadzo redovno obavljaju projektanti arhitekture i konstrukcije, Nives Mlinar, dipl.ing.arh., i Egon Lokošek, dipl.ing.arh., sa Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba. Stručni nadzor za isti period je , temeljem ugovora potpisanog u 10. mjesecu 2009.,obavljao Studio Vetma tj. Matko Vetma dipl.ing.arh.

Konzervatorski odjel u Dubrovniku kontinuirano prati sve faze radova i usuglašava eventualno potrebne izmjene i dopune s projektantom, izvoditeljem i nadzorom na gradilištu. Koordinaciju svih radova i sudionika provodi ispred Zavoda Sanja Krželj, dipl.ing.arh.

Tijekom radova korisnik objekta (Biskupija dubrovačka) je zatražila izmjenu idejnog rješenja na način da se ispod prostorije ja jugoistočnoj strani palače iskopa zasuti podrumski prostor i poveže s ostalim podrumskim prostorijama. U toj prostoriji su izvršena sondažna ispitivanja ( dvije sonde dubine cca 4 m) pod vodstvom arheologa, te je utvrđeno da je prostorija nasuta, te da nema arheoloških artefakata. Vanjski zidovi se vjerojatno spuštaju do nivoa prizemlja te je udovoljeno zahtjevu korisnika i izmijenjena je projektna dokumentacija. Prišlo se čišćenju gornjeg sloja cijele prostorije i tada je, na mjestu gdje nisu bile rađene sonde, pronađen ozidani kružni bunar te su svi radovi obustavljeni dok se ne izvrše dodatna istraživanja. S obzirom na nove okolnosti trebalo je ponovno angažirati kao konzultanta akademika Vladimira Markovića – voditelja istražnih radova i koautora konzervatorskih smjernica.

Tijekom izvođenja radova došlo je do novih nepredviđenih otkrića stanja svodova u podrumu. Nakon otucanja žbuke sa svodova prizemlja utvrđeno je da su u izuzetno lošem raspadajućem stanju; potpuno rastreseni, popucali, sa tragovima gorenja i poremećene geometrije i statike. Nakon pregleda od strane projektanta statike je trebalo obaviti detaljno geodetsko snimanje i na tom dijelu izmijeniti tehničku dokumentaciju (statički proračun kao i izvedbu međukatne konstrukcije prema prizemlju dodavanjem novih čeličnih greda koje nose opterećenje, a svod sanirati, tek nakon toga pristupiti izvođenju radova. 

Sva potrebna sondiranja po zahtjevu konzervatora su obavljena, a izviješća dostavljena Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku.(listopad 2010.,rujan 2010. i lipanj 2010.)

Radi navedenih okolnosti izvoditelj je opravdano u dva navrata pismeno tražio produženja roka izvođenja radova, što mu je i odobreno.

Za iste radove ugovorena je s projektantima Izmjena i dopuna projektne dokumentacije.