Aseizmička sanacija blokova zgrada 2014.
Početkom godine ugovoreno je izvođenje radova aseizmičke sanacije na bloku B - 18 omeđenom ulicama Zlatarska – Prijeko – Kovačka (č.zgr. 1862,1863,1866,1869 k.o. Dubrovnik), te je sklopljen ugovor o provođenju nadzora.

Izvođač radova je tvrtka „Con – teh" d.o.o. iz Dubrovnika.

Nadzorni inženjer je ovlašteni inženjer građevinarstva Ivo Matković, dip.ing.građ. iz tvrtke „Canosa inženjering" d.o.o. iz Dubrovnika.

Koordinator radova ispred Zavoda je ovlašteni inženjer građevinarstva Mihaela Skurić, dipl.ing.građ.

Početak radova - 10. veljače 2014.god.

Rok završetka radova :

- Zlatarska i Prijeko – 20. travnja 2014. god.

- Kovačka ulica – 15. lipnja 2014. god.