Aseizmička sanacija blokova zgrada 2010.
Aseizmička sanacija blokova zgrada 2010.
Aseizmička sanacija blokova zgrada – izvođenje
Radovi na aseizmičkoj sanaciji blokova zgrada izvođeni su u sklopu zajedničkog kapitalnog projekta s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva koje je sufinanciralo navedene radove. 
Za sve radove je ishođena građevinska dozvola.

Koordinaciju radova i djelomičan stručni nadzor vodio je Andrija Tolja, dipl.ing.arh.

Radovi na aseizmičkoj sanaciji dijela bloka B-15 ugovoreni su s tvrtkom "Con-teh" d.o.o iz Dubrovnika 14. siječnja 2010. Radovi su trajali od 14. siječnja do 31. ožujka 2010. Stručni nadzor za gore navedene radove ugovoren je s tvrkom «Canosa inženjering» d.o.o.. Ugovor je u potpunosti realiziran.

Radovi na aseizmičkoj sanaciji blokova B-15 (ostatak bloka), B-56 i B-45/2 ugovoreni su 30. travnja 2010. g. s tvrtkom « CON-TEH» d.o.o. Stručni nadzor konstrukcijskih radova ugovoren je s tvrtkom « Canosa inženjering» d.o.o. Radovi na blokovima B-15 i B-56 završeni su pravovremeno dok se završetak planiranih radova na bloku B-45/2, iz razloga ekstremno velikog broja kišnih dana koncem godine i nemogućnosti ranijeg postavljanja građevinske skele ( tarace restorana ), produljio do konca siječnja 2011. g.

Dio radova koje je temeljem Ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta «Sanacija objekata graditeljske baštine stradalih u potresu glede mehaničke otpornosti i stabilnosti» u 2010. g. sufinanciralo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pravovremeno je izveden i fakturiran.

Aseizmička sanacija blokova zgrada – projektiranje


11.svibnja 2010. g. sklopljen je, s tvrtkom «Canosa inženjering»d.o.o., Ugovor o prikupljanju suglasnosti vlasnika nekretnina izradi projektne dokumentacije i ishođenju dozvola za građenje za blokove B-18 i Z-06. 16. prosinca 2010. izdane su potvrde na glavni projekt za oba bloka, tj. ugovor je u cijelosti realiziran.

Ostali radovi uz aseizmičku sanaciju
Stručna mišljenja o oštećenjima zgrada

11. svibnja 2010. g. sklopljen je, s tvrtkom «Canosa inženjering» d.o.o., Ugovor o izradi stručnih mišljenja o oštećenjima zgrada nakon obavljenih očevida a na poziv ZOD-a, temeljem prijava o oštećenjima koja predstavljaju opasnost za stanovništvo i prolaznike.

Temeljem ovog ugovora izrađena su tri stručna mišljenja o oštećenjima zgrada i to za zgrade na adresama : Od kaštela 2, Prijeko 18 i Palmotićeva 5.

Mjerenje dinamičkih karakteristika bloka b-18


10. ožujka 2010. g. sklopljen je s Prirodno-matematičkim fakultetom sveučilišta u Zagrebu( Seizmološki zavod ) Ugovor o mjerenju dinamičkih karakteristika bloka B-18. Mjerenja su izvršena na najmanjem nesaniranom bloku, da bi se nakon izvođenja radova aseizmičke sanacije ponovila i izvršila usporedba dobivenih parametara, odnosno dokazala učinkovitost izvedenih radova. Elaborat je predan u ZOD 16. studenog 2010. g. – ugovor je u potpunosti realiziran .
Interventni radovi


1. Sanacija  pročelja zgrade –Bunićeva poljana 4

22. prosinca 2009. g. sklopljen je, s tvrtkom «CON-TEH»d.o.o., Ugovor o sanaciji pročelja zgrade na adresi Bunićeva poljana 4. Radovi su izvedeni do 16. veljače 2010.

2. Sanacija krovnih kanala zgrade Bunićeva poljana 5,zapad

22. prosinca 2009. g. sklopljen je, s tvrtkom «CON-TEH»d.o.o., Ugovor o sanaciji krovnih kanala zgrade na adresi Bunićeva poljana 5, zapad. Radovi su izvedeni do 16. veljače 2010.

3. Sanacija krova zgrade –Gradićeva 4

22. prosinca 2009. g. sklopljen je, s tvrtkom «CON-TEH»d.o.o., Ugovor o sanaciji zgrade na adresi Gradićeva 4. Radovi su izvedeni do 16. veljače 2010.

4. Sanacija krovnih kanala zgrade –Bunićeva poljana 5,istok

25. listopada 2010. g. sklopljen je, s tvrtkom «CON-TEH»d.o.o., Ugovor o sanaciji krovnih kanala zgrade na adresi Bunićeva poljana 5, istok. Radovi su izvedeni do 20. prosinca 2010.

5. Zaštitna skela na zgradi Kneza Hrvaša 13

11. svibnja 2010. sklopljen je , s tvrtkom «CON-TEH» d.o.o., Ugovor o postavljanju zaštitne skele na zgradi Kneza Hrvaša 13. zbog urušavanja kamena s pročelja. Zaštitna skela je postavljena 24. svibnja 2010. godine.

Koordinator svih ovih poslova bio je Andrija Tolja, dipl.ing.arh.