Aseizmika
Aseizmika

Aseizmička sanacija blokova zgrada.


Zbog nužnosti što hitnije aseizmičke sanacije blokova zgrada u povijesnoj jezgri Dubrovnika Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, osmislilo je projekt u kojem se postojećim objektima poboljšava stabilnost za 1-2 stupnja u odnosu na postojeću, a da to istovremeno ne zahtijeva iseljenje korisnika objekata, značajnije istraživačke radove, kao ni opsežnu projektnu dokumentaciju. Zavod za obnovu Dubrovnika je vođenje projekta aseizmičke sanacije injektiranjem preuzeo tijekom 2000. godine.

Sve kamenom zidane građevine sadrže više ili manje šupljina koje su neravnomjerno raspoređene po volumenu kamenog zida i bitno umanjuju otpornost i stabilnost građevine. Zbog načina gradnje kamenih zidova, tada dostupnim alatima i opremi, spoznajama i materijalnim mogućnostima, a i zbog vremenskog ispiranja oborinskih voda kroz dotrajale fuge kamenog zida, postotak ovakvih šupljina varira od građevine do građevine i može iznositi i do 20% ukupnog volumena zida. Ojačanje vremenom degradiranih kamenih zidova obavlja se injektiranjem.

Pored konsolidacije zidova injektiranjem vrši se čišćenje i fugiranje zidova, a posljednjih godina ugrađuju se zatege, čime se znatno poboljšava stabilnost zgrada u bloku – nizu. Paralelno se obnavljaju i oštećeni krovovi na tim zgradama, popravljaju kameni kanali, dijelovi nosivih kamenih elemenata pročelja, itd. Cilj je u potpunosti zaštititi građevinu od djelovanja atmosferilija, tako da se pored pročelja riješi i vanjska stolarija. Tek tako zaštićenom spomeniku možemo sačuvati integritet njegove strukture i omogućiti vlasnicima dobru podlogu za redovno daljnje održavanje do slijedeće etape – dovršetka sanacije međukatne konstrukcije.

U periodu od 2000. do kraja 2019. godine izvedeni su radovi aseizmičke sanacije na 45 blokova zgrada u povijesnoj jezgri Dubrovnika, čime je obuhvaćeno 208 objekata.