Pravo na zaštitu osobnih podataka

_

Zavod je voditelj obrade podataka i obveznik primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 48/18)

„Osobni podaci“ znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (”ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Zavod ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka svih ispitanika – fizičkih osoba od kojih Zavod prikuplja osobne podatke u okviru svog poslovanja. Zavod jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanik, te će poduzimati sve potrebne tehničke i organizacijske mjere radi zaštite podataka od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena i svake zlouporabe.