Gradske zidine i utvrde tvore impozantni fortifikacijski sklop koji opasava cijelu gradsku jezgru u dužini od 1940 metara i definira njen opseg. Ovaj jedinstveni fortifikacijski sustav sastoji se od glavnog gradskog zida sa šesnaest kula, tri tvrđave, šest bastiona, dva ugaona utvrđenja, predziđa s nizom „toreta“ – niskih polukružnih kula, gradskog jarka, dvije predutvrde – tvrđave, te valobrana Kaše i dva gradska podizna mosta koji vode do gradskih vrata. Mjestimično su visoke i do 25 metara, a glavni je gradski zid s kopnene strane debeo 4-6 metara, dok s morske strane njegova debljina iznosi 1,5-3 metra. Sustav je dograđivan i usavršavan tijekom dugog vremenskog razdoblja. Iako je sustav gradskih zidina usavršavan prvenstveno u skladu s mijenama fortifikacijske doktrine i razvoja naoružanja, njegova pojavnost u svim segmentima ne može se opravdati isključivo utilitarnim razlozima, već sadrži i jaku simboličku, pa tako i estetsku komponentu.