U tijeku je postupak prethodnog savjetovanja za izvođenje radova konstukcijske sanacije palače Sponza. Prethodno savjetovanje traje do 16. svibnja, te omogućuje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem sustava EOJN RH dostave svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Po završetku prethodnog savjetovanja te objavi izvješća, Zavod za obnovu Dubrovnika će pokrenuti postupak nabave za izvođenje radova.

Radovi obuhvaćaju izvođenje radova: sanacije kamenih elemenata nosive konstrukcije i drvene krovne konstrukcije, obnove krovišta, pokrova i podnih slojeva, obnove i restauracije kamene plastike i vanjske stolarije.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 3.800.000,00 kn bez PDV-a, a sredstva za izvođenje radova osigurava  Ministarstva kulture i medija – putem Državnog arhiva u Dubrovniku koji je dana 14.04.2022. godine sa Zavodom za obnovu Dubrovnika sklopio Sporazum o suradnji pri obnovi palače Sponza.

Izvješće o prethodnom savjetovanju Sponza JN 2 22

Comments are disabled.