Dana 7. i 8. ožujka 2022. proveli su se istražni radovi na bloku zgrada B-17 koji su uključivali eksperimentalno ispitivanje ambijentalnih vibracija, utvrđivanje tipologije ziđa, debljine i strukture nosivih zidova, pregled stropne konstrukcije, mjesta sidrenja zatega i položaja dimovodnih kanala.

Naime, Zavod je sa Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sklopio sporazum o znanstveno-stručnoj suradnji s ciljem izrade znanstveno-stručne studije „Procjena otpornosti bloka B-17 u gradskoj jezgri u Dubrovniku i utjecaj ojačanja kamenih zidova na njegovo ponašanje pri djelovanju potresa“.  Projektom će se utvrditi stanje i analizirati potresna otpornost bloka zgrada kojeg čine čest.zgr. 1859 i 1861 k.o. Dubrovnik, omeđenog ulicama Placa, Žudioska, Prijeko i Zlatarska, kao i učinkovitost dosadašnjih mjera ojačanja kamenih zidova koje se provode kroz godišnje programe obnove Zavoda.

Istražne radove koji se odnose na izvođenje istražnih bušotina izvela je tvrtka „Spegra inženjering“ d.o.o.

Comments are disabled.