Aseizmička sanacija blokova zgrada 2022.

Aseizmička sanacija bloka B-48 – izvođenje radova

Zavod za obnovu Dubrovnika je sa tvrtkom „Dom izgradnja“ d.o.o.  iz Dubrovnika 4. listopada 2022.  sklopio ugovor o izvođenju radova aseizmičke sanacije bloka zgrada B – 48 (Placa – Nalješkovićeva – Prijeko – Antuninska) u povijesnoj jezgri Dubrovnika (čest. zgr. 1987, 1988, 1992, 1996, 1997, 1998 i 1999 sve k.o. Dubrovnik). Ugovoreni rok završetka radova od 10 mjeseci počeo je teći od 2. studenog 2022. kada je izvođač uveden u posao.

Radovi su izvedeni prema Glavnom projektu konstruktivne sanacije bloka zgrada B – 48, izrađenom od tvrtke „CANOSA INŽENJERING“ d.o.o., glavnog projektanta Iva Matkovića, dipl.ing.građ. Na projektnu dokumentaciju je ishođena Potvrda Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku u svibnju 2022. godine.

Radovi prve faze trajali su od studenog 2022. do travnja 2023., a obuhvatili su radove u ulici Prijeko i sjevernim dijelovima ulica Nalješkovićeva i Antuninska. Druga faza se izvodila u 2023. godini na južnim dijelovima Nalješkovićeve i Antuninske ulice, te u ulici Placa.

Radovi su obuhvaćali dopremu i postavu skele, injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, otucanje fuga i fugiranje, ugradnju čeličnih natega, zaštitu pročelja hidrofobiranjem, popravke kamene plastike na pročeljima, plombiranje kamenog žiđa klesancima, sanaciju metalnih sigurnosnih šipki, dobavu i montažu vertikalnih odvodnih cijevi, sanaciju belvedera i dimnjaka, sanaciju krovnih kanala, te skliznutih kupa kanalica, kao i sanaciju drvene nosive konstrukcije i dimnjaka na čest. zgr. 1987.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodio je „INSTITUT IGH“ d.d., nadzorni inženjer Miroslav Pauzar dipl.ing.građ. i njegovi stručni suradnici Vedran Kosović, dipl.ing.građ. i Nataša Dedo, mag.ing.aedif.

Ispred Konzervatorskog odjela u Dubrovniku  radove su pratili viši stručni savjetnici Zehra Laznibat, dipl.ing.arh i Antun Baće, dr.sc.hist.art.

Koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova aseizmičke sanacije kao i praćenje realizacije vodila je Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.

Sporazum o znanstveno-stručnoj suradnji

Temeljem sporazuma sklopljenog između Zavoda i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izrađena je znanstveno – stručna studija „Procjena otpornosti bloka B – 17 u gradskoj jezgri u Dubrovniku i utjecaj ojačanja kamenih zidova na njegovo ponašanje pri djelovanju potresa“.

Blok zgrada B – 17 u povijesnoj jezgri Dubrovnika čine čest.zgr. 1859. i 1861. k.o. Dubrovnik, a omeđen je ulicama Placa, Žudioska i Zlatarska. Zgrada je izgrađena u 17. -om stoljeću što je čini vrlo zahtjevnom za analize. Stoga je napravljena opsežna analiza postojeće dokumentacije o seizmičnosti područja pri čemu je definiran i seizmički hazard.

Izradi studije prethodili su istražni radovi početkom ožujka 2022. godine koji su uključivali eksperimentalno ispitivanje ambijentalnih vibracija, utvrđivanje tipologije ziđa, debljine i strukture nosivih zidova, pregled stropne konstrukcije, mjesta sidrenja zatega i položaja dimovodnih kanala. Istražne radove koji se odnose na izvođenje istražnih bušotina izvela je tvrtka „Spegra inženjering“ d.o.o.

U studiji je provedena procjena potresne otpornosti bloka zgrada B – 17  i analiziran je utjecaj tehnika  ojačanja kamenih zidova koje se kroz godišnje programe obnove – aseizmičke sanacije provode od strane Zavoda. Pri procjeni je korišten najmoderniji pristup s detaljnim numeričkim i eksperimentalnim proračunima. Također, studijom su dati prijedlozi i savjeti za daljnje postupanje pri procesu obnove u povijesnoj jezgri, te će se isti koristiti kao podloga za izradu projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju bloka B – 17.

Studiju su izradili voditelj projekta Mario Uroš, dipl.ing.građ. i suradnici Marija Demšić, Marta Šavor Novak, Petra Gidak, Ivan Duvnjak, Josip Atalić, Maja Baniček, mag.ing.aedif., Romano Jevtić Rundek, mag.ing.aedif., Ante Pilipović, mag.ing.aedif., Jakov Oreb, mag.ing.aedif.

 

Izrada projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju projektne dokumentacije bloka zgrada B-17

Zavod za obnovu Dubrovnika  je 28. studenog 2022. sa tvrtkom  „CANOSA INŽENJERING“ d.o.o. sklopio ugovor o obavljanju usluga izrade projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju bloka zgrada B-17. Podugovaratelj je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izrađivač znanstveno-stručne studije „Procjena otpornosti bloka B – 17 u gradskoj jezgri u Dubrovniku i utjecaj ojačanja kamenih zidova na njegovo ponašanje pri djelovanju potresa“ koja se koristila kao podloga za izradu projektne dokumentacije.

Projekt je 29. prosinca 2022. predan na ishođenje Potvrde glavnog projekta putem sustava e-dozvole.

Comments are disabled.