Aseizmička sanacija blokova zgrada 2021.

Aseizmička sanacija bloka B-39 – izvođenje radova

Zavod za obnovu Dubrovnika je sa tvrtkom CON-TEH d.o.o. iz Dubrovnika 20. veljače 2020. sklopio ugovor o izvođenju radova aseizmičke sanacije bloka zgrada B 39 (Placa – Kovačka – Prijeko – Žudioska) u povijesnoj jezgri Dubrovnika (čest. zgr. 1870, 1873, 1878, 1880, 1881, 1887 sve k.o. Dubrovnik). Ugovoren je rok završetka radova 01. svibnja 2021.

Radove je izvela tvrtka CON-TEH d.o.o. iz Dubrovnika, prema Troškovniku i Glavnom projektu izrađenom od tvrtke Canosa inženjering d.o.o., glavnog projektanta Iva Matkovića, dipl.ing.građ. Na projektnu dokumentaciju je ishođena Potvrda Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku u listopadu 2019. godine.

Radovi su se provodili u dvije faze. Prva faza je započela u ožujku 2020. i trajala je 3 mjeseca, a obuhvaćala je radove u ulici Prijeko i dijelu Kovačke ulice. Nakon ljetne stanke u listopadu se nastavilo sa radovima druge faze u ulicama: Žudioska, Placa i dio Kovačke. Ugovoreni rok završetka radova bio je 8 mjeseci od dana uvođenja u posao, a isti se produljio zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta, te otežanih uvjeta rada uvjetovanih pandemijom Covid 19, te su svi ugovoreni radovi okončani u ugovorenom roku, u svibnju 2021.

Radovi su obuhvaćali dopremu i postavu skele, injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, otucanje fuga i fugiranje, ugradnju čeličnih natega, zaštitu pročelja hidrofobiranjem, popravke kamene plastike na pročeljima, plombiranje kamenog ziđa klasancima, sanaciju metalnih sigurnosnih šipki, dobavu i montažu vertikalnih odvodnih cijevi, sanaciju belvedera i dimnjaka, sanaciju krovnih kanala, te dijelova krova.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je Ivana Mucić, dipl.ing.građ. iz Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić. Inženjer gradilišta bio je Đuro Goluža, dipl.ing.građ., a ispred nadležnog Konzervatorskog odjela u Dubrovniku nadzor su vršili viši stručni savjetnici Zehra Laznibat, dipl.ing.arh i Antun Baće, dr.sc.hist.art.

Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova aseizmičke sanacije kao i praćenje realizacije vodile su Petra Ruso, dipl.ing.građ. i Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.

Comments are disabled.