Aseizmička sanacija blokova zgrada 2018.

Aseizmička sanacija bloka B-54 – izvođenje radova

Po provedenom postupku javne nabave sa tvrtkom „CON-TEH” d.o.o. iz Dubrovnika sklopljen je ugovor o izvođenju konstruktivne sanacije bloka zgrada B-54 koji je omeđen ulicama Placa-Kunićeva-Prijeko-Nalješkovićeva (čest.zgr. 1975, 1974, 1972, 1981, 1983, 1984, 1985 k.o. Dubrovnik). Izvođenje radova počelo je po završetku turističke sezone, u studenome 2018 godine. Ugovoreni rok završetka izvođenja radova bio je 180 dana od dana uvođenja u posao. Radovi su se izvodili prema Glavnom projektu izrađenom od tvrtke „Canosa inženjering” d.o.o. iz Dubrovnika, na koji je ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Radovi su obuhvaćali injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, fugiranje, sanaciju pročelja hidrofobiranjem, ugradnju prednapetih natega od nehrđajućeg čelika, popravak kamene plastike na mjestima oštećenja, popravak kosog krova na adresi Nalješkovićeva 10 (čest.zgr. 1985) i ravnog krova na adresi Kunićeva 3 (čest.zgr.1974), djelomični (po potrebi) popravak kupa na ostalim krovovima u bloku, kao i konstruktivnu i konzervatorsko-restauratorsku sanaciju kamenog balkona na adresi Nalješkovićeva 8 (čest.zgr. 1984).

Ugovor o stručnom i projektantskom nadzoru sklopljen je s tvrtkom „Canosa inženjering” d.o.o. iz Dubrovnika, a nadzornim inženjerom imenovan je Ivo Matković, dipl.ing.građ.

Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova aseizmičke sanacije kao i praćenje realizacije vodila je Amalija Pavlić, dipl.ing.arh.

Izrada projektne dokumentacije

Planiranoj nabavi usluga izrade projektne dokumentacije za aseizmičku sanaciju bloka B-79 nije se pristupilo zbog kašnjenja u provođenju Plana nabave za 2018. godinu. Umjesto bloka B-79, izrađena projektna dokumentacija za izvođenje radova aseizmičke sanacije bloka zgrada B-48 koji je omeđen ulicama Antuninska-Prijeko-Nalješkovićeva-Placa (čest.zgr. 1987, 1988, 1992, 1996, 1997, 1998 i 1999 k.o. Dubrovnik), a koji je manjeg obuhvata.  Blok B-48 bio je slijedeći po redoslijedu planiranja aseizmičke sanacije, s obzirom da prema karti oštećenja od potresa ima veća oštećenja konstrukcije u odnosu na planirani blok B-79.

Nakon provedbe postupka nabave, ugovor o obavljanju usluga izrade projektne dokumentacije za aseizmičku sanaciju bloka B-48 sklopljen je  u listopadu 2018. sa tvrtkom „Canosa inženjering” d.o.o. iz Dubrovnika. Projektom su predviđeni radovi otucanja postojeće žbuke, čišćenja fuga, injektiranja kamenih zidova sa svrhom osiguranja kompaktnosti, konsolidacije i povećanja statičke stabilnosti, fugiranja kamenih zidova, žbukanja zidova pročelja, sanacije kamenog pročelja hidrofobiranjem, ugradnje čeličnih natega, popravke oštećene kamene plastike, plombiranja kamenog ziđa, sanacije zidova belvedera i dimnjaka, pojedinačnih popravki ili zamjene skliznutih kupa kanalica. Projektom je također, pored aseizmičke sanacije bloka u cjelini, obuhvaćena i sanacija krova na adresi Prijeko 25, za koji je temeljem obilaska i pregleda stanja od strane projektanta Iva Matkovića, dipl.ing.građ. utvrđena potreba saniranja.

Na projekt aseizmičke sanacije bloka B-48 ishođena je suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, uz prijedlog za dopunu projektom strojarskih instalacija (kako bi se omogućilo uklanjanje vanjskih klimatizacijskih uređaja s pročelja. Ugovor sa „Canosa inženjering” d.o.o. je u potpunosti realiziran.

Koordinaciju izrade projektne dokumentacije vodila je Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.

Ostali radovi uz aseizmičku sanaciju

Elaborat arhitektonske snimke postojećeg stanja bloka zgrada P-09

Kao preduvjet za izradu projektne dokumentacije palače Tudizić-Bučić-Ranjina na adresi Braće Andrijića 4-6 (čest.zgr.863 k.o. Dubrovnik), izrađen je elaborat arhitektonske snimke postojećeg stanja bloka P-09 (Od Pustijerne-Braće Andrijića-Đura Baljevi; čest.zgr. 860, 861, 862 i 863 k.o. Dubrovnik) u sklopu kojeg je navedena palača. Ugovor o izradi elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja bloka P-09 sklopljen je sa tvrtkom „Expert” d.o.o. iz Našica krajem 2017. godine, a realiziran je u 2018. godini.

Koordinaciju izrade elaborata vodila je Amalija Pavlić dipl.ing.arh.

U 2018. godini sklopljen je ugovor o najmu zaštitne skele na adresi Braće Andrijića 4-6- sa tvrtkom „CON-TEH” d.o.o.

Comments are disabled.