Aseizmička sanacija blokova zgrada 2017.

Tijekom 2017. godine izrađena je projektna dokumentacija za aseizmičku sanaciju bloka zgrada B 54 (Placa – Kunićeva – Prijeko – Nalješkovićeva) u povijesnoj jezgri Dubrovnika (čest. zgr. 1975, 1974, 1972, 1981, 1983, 1984, 1985 k.o. Dubrovnik).

Nakon provedbe postupka bagatelne nabave, ugovor o obavljanju usluga izrade projektne dokumentacije sklopljen je sa tvrtkom Canosa inženjering d.o.o. iz Dubrovnika u studenom 2017. godine. Projektom je, pored asizmičke sanacije bloka u cjelini, obuhvaćena i sanacija krovova na bloku, za koje je temeljem obilaska i pregleda stanja od strane projektanta Iva Matkovića, dipl.ing.građ. utvrđena potreba saniranja. Projekt je predvidio i radove na rekonstrukciji kamenog balkona na adresi Nalješkovićeva 8 (čest. zgr. 1984), za kojeg je u Izvješću o graditeljskom vještačenju iz 2016. godine, izrađenom od stalnog sudskog vještaka Zdravka Nivića, dipl.ing.građ., utvrđena potreba hitnog saniranja, budući je isti napukao i prijetio urušavanjem.

Na izrađenu dokumentaciju ishođena je suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku u prosincu 2017. godine.

Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika koordinaciju svih sudionika kao i praćenje realizacije vodila je Mihaela Skurić, dipl.ing.građ.

Comments are disabled.