Aseizmička sanacija blokova zgrada 2016.

U prvom dijelu 2016. godine nastavljeno je izvođenje radova aseizmičke sanacije blokova zgrada B-43 i Z-06, koji su ugovoreni u drugoj polovici 2015. godine. Radove na oba bloka izvodila je tvrtka CON-TEH d.o.o. a voditelj građenja je bio Đuro Goluža, dipl.ing.građ. Stručni i projektantski nadzor vršila je tvrtka Canosa d.o.o., a nadzornim inženjerom imenovan je ovlašteni inženjer Ivo Matković dipl.ing.građ.

Predviđene radove na oba bloka, koji su obuhvaćali izvođenje zatega, injektiranje ziđa, žbukanje, fugiranje, sanaciju pročelja hidrofobnim premazom, brtvljenje oko prozora radi sprječavanja prodora vlage, a na bloku B-43 i sanaciju krovišta; zbog vremenskih ograničenja nije bilo moguće u cijelosti izvesti do kraja 2015. godine. Predviđeni rok završetka izvođenja radova na bloku B-43 bio je 7 mjeseci od uvođenja izvođača u posao, a na bloku Z-06 bio je 5 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Sukladno ugovoru, rok završetka svih radova na bloku B-43 bio je 22.05. 2016. Dodatkom ugovoru produžen je rok završetka izvođenja radova do 02. 06. 2016. Dodatkom II. ugovoru ugovorena je izrada dodatnih radova koji nisu bili predviđeni Ugovornim troškovnikom, te povećanje obima nekih Ugovornim troškovnikom predviđenih radova (demontaža i ponovna montaža dijela skele zbog prolaska procesije za Festu sv. Vlaha kroz ulicu Od puča, na traženje Konzervatorskog odjela izvršeni su restauratorski radovi na rekonstrukciji kamenog dovratnika ulaza u zgradu, demontaža i ponovna montaža dva postojeća krovna prozora uz doradu i ugradnju pripadajućih postojećih opšava za novu kupu kanalicu, te demontaža dva postojeća krovna prozora uz dobavu, dopremu i ugradnju novih Velux prozora – izlaza na krov s pripadajućim opšavima za novu kupu kanalicu). Izvršena je primopredaja radova, te je izvođač je predao garanciju za otklanjanje nedostataka.

Na bloku Z-06 radovi su izvođeni temeljem Ugovora o građenju i Dodatka I. ugovoru. Rok završetka svih radova bio je pet mjeseci od dana uvođenja u posao. Dodatkom I. ugovoru rok je produžen do 07. 05. 2016. Na zahtjev Konzervatorskog odjela nije izveden dio radova sanacije žbuke na dijelu pročelja u nivou prizemlja gdje su izgrađeni bespravni objekti. Na dijelu građevine gdje su nosivi zidovi zidani ciglom, umjesto projektom predviđenih inox natega, u razini vijenca su ugrađena ojačanja od karbonskih traka. Radi utvrđene dostatne kvalitete nosivih zidova na zapadnom dijelu građevine, nije ih bilo potrebno injektirati, a predviđene količine su se preusmjerile na potrebno pojačano injektiranje na istočnom dijelu gdje su utvrđene značajne pukotine. Izvršena je primopredaja radova, te je izvođač je predao garanciju za otklanjanje nedostataka.

Po ishođenju potrebnih suglasnosti na izrađenu dokumentaciju (troškovnik radova), proveden je postupak nabave i ugovoreno izvođenje radova na dijelu bloka P-18 (na sanaciji krova objekta na adresi Kneza Damjana Jude 4 – Bandureva 1, čest. zgr. 877 k.o. Dubrovnik) sa tvrtkom CON-TEH d.o.o. te stručni nadzor sa tvrtkom Canosa d.o.o. Nadzornim inženjerom imenovan je ovlašteni inženjer Ivo Matković dipl.ing.građ, a voditeljem građenja Đuro Goluža dipl.ing.građ. Radovi sanacije krova obuhvaćali su popravak krovišta zamjenom pokrova u cijelosti, demontažu limarije, izradu opšava od bakrenog lima, na pozicijama belvedere i odzraka, na spojevima sa susjednim objektom; izradu vertikalnih cijevi za odvodnju, otucanje žbuke, te fugiranje i žbukanje belvedera. Radovi su započeli 02. 11. 2016. godine, a završeni su 20.12.2106. godine.

Po ovoj stavci Programa manji dio sredstava namijenjen je najmu i održavanju zaštitne skele u ulici Braće Andrijića (vlasništvo Grada), koja je postavljena radi otklanjanja opasnosti za prolaznike dok se ne osiguraju sredstva za obnovu preostalih dviju palača.

Ostali radovi uz aseizmičku sanaciju

Ugovor o pružanju usluga obavljanja očevida i izrade stručnih izvješća za objekte u povijesnoj jezgri je sklopljen sa stalnim sudskim vještakom Zdravkom Nivićem, dipl.ing. građ. koji je u rujnu 2016. god. izradio Izvješće o graditeljskom vještačenju u cilju utvrđivanja liste prioriteta u pogledu sanacije objekata unutar povijesne jezgre Dubrovnika. Izvješće je dalo prikaz zatečenog stanja objekata s ocjenom stupnja oštećenja te s prijedlogom radova sanacije, kao i listu prioriteta za izvedbu radova sanacije.

U 2016. godini sklopljen je ugovor o najmu zaštitne skele na adresi Braće Andrijića 4-6 sa tvrtkom „CON-TEH” d.o.o.

 

Comments are disabled.