Nakon provedenog javnog nadmetanja, sklopljeni su ugovori za izvođenje radova aseizmičke sanacije na bloku zgrada B-43 kojeg omeđuju ulice Uska – Cvijete Zuzorić – Marojice Kaboge – Od Puča (čest. zgr. 1733 i 1734 k.o. Dubrovnik) i preostalih radova aseizmičke sanacije na bloku Z-06 na adresi Ribarnica 1 (čest. zgr. 1852 i 1853 k.o. Dubrovnik) u povijesnoj jezgri Dubrovnika sa tvrtkom CON-TEH d.o.o.

Sa tvrtkom Canosa-inženjering d.o.o. sklopljeni su ugovori o stručnom i projektantskom nadzoru nad izvođenjem radova na oba bloka.

Prema usvojenom Programu u 2015. godini nije ugovoren izrada projektne dokumentacije aseizmičke sanacije zgrada u povijesnoj jezgri Dubrovnika za glavni projekt rekonstrukcije – građevinski projekt sanacije bloka B-54 zbog poteškoća vezanih za upis zakonskog založnog prava u prijelaznom razdoblju, koje bi trebalo trajati do novih izmjena i dopuna Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika. Zavod nije uspio ishoditi pismenu suglasnost svih vlasnika u bloku.

Zbog navedenog je izvršeno usklađenje Rebalansom I. Ugovorena je izrada troškovnika interventnih radova na krovu objekta na adresi Bandureva 1- Kneza Damjana Jude 4, kao priprema za izvođenje radova koji su se planirali u 2016. godini.

Koordinaciju rada svih sudionika u obnovi: izvođača, projektantskog i stručnog nadzora, te konzervatorske službe, kao i praćenje realizacije vodila je Amalija Pavlić dipl.ing.arh.

Comments are disabled.