Zavod za obnovu Dubrovnika je 18.04.2018 u prostorijama Zavoda prezentirao 3D vizualizaciju uređenja arheološkog lokaliteta na Pustijerni. Ista je prethodno prezentirana predstavnicima Grada, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku i predstavnicima Muzeja. Nakon toga konzervatorima je na njihov zahtjev dostavljena sva trenutno postojeća dokumentacija iz arhiva Zavoda za obnovu, a vezano za arheološka istraživanja. Temeljem iste Konzervatorski će odjel moći kvalitetnije donijeti odluku o daljnjim smjernicama za razradu projektne dokumentacije. Općenito je, između svih predstavnika, usuglašeno mišljenje kako se ovaj prostor zajedno sa zgradom bivšeg Zatvora ( koja je u budućnosti predviđena u svrhu arheološkog muzeja ) i Ulicom Ispod Mira kroz izradu projektne dokumentacije treba tretirati kao jedinstvena zaokružena cjelina.Rješenje koje je prezentirano nastalo je temeljem ranije izrađenog idejnog rješenja tvrtke Habitat, a uzimajući u obzir trenutne mogućnosti prostorno planske dokumentacije kao i probleme i potrebe Grada za prostorom koji neće biti konzumiran na način kao i ostali dijelovi Grada. Uređenje previđa minimalne intervencije u prostoru koje su promjenjive.

Ovo rješenje nije usuglašeno i podložno je promjenama. Prije svega poslušat će se stav i smjernice Konzervatorskog odjela u Dubrovniku ali bi bilo isto tako jako korisno čuti mišljenja i sugestije stanovnika povijesne jezgre te ih po mogućnosti  implementirati u daljnju razradu projektne dokumentacije.
Sve sugestije šaljite na adresu zod@zod.hr

Svima onima koji su se odazvali pozivu na prezentaciju najljepše zahvaljujemo
na aktivnom stavu i angažmanu.

3D vizualizacija Pustijerne

Comments are disabled.