Lista zahtjeva za obnovnom

POPIS ZAHTJEVA GRAĐANA ZA OBNOVOM

Red.

broj

Adresa objekta

Podnositelj

zahtjeva

Datum

zahtjeva

Kat.čest.

Napomena

-predmet zahtjeva

1

Antuninska 11

0992015145- Antun

Antun i Marina

Plazibat

21.03.11.

01.07.15.

2144

2145

očevid i obnova (krova i fasade)-stan u pot.vl. Grada

2

Pećarica 10

0915038820-Šerbu

Viktor Šerbu i

ostali

26.08.

2013.

fasada

3

Grbava 8

0989641599

Frano Daničić

Niko Puljiz

07.01.14

(4.3.15.)

Grbava 6

urušena kuća

4

Kovačka 3

Ante Hodić

26.02.14.

konstrukt. sanacija

5

Od Domina 4

098428339

Marija Barbir

19.03.14.

očevid-reklamacija

6

Od Kaštela 30

Nikola Pavlović

24.04.14.

krovište

7

Đura Baljevi

stanari-susjedi

30.06.14.

863,864

zastitna skela

8

Nalješkovićeva 8

0918992664

Marija Pavlina

S. Mladošević

21.08.

2014.

1984

balkon - hitno

9

Getaldićeva 7

0981954040

M. Bušić Šontić

22.08.14.

1576

krovište

10

Kneza Hrvaša 3

Gašpar Matić

13.10.14.

krovište- hitno

11

Palmotićeva 22

Grad Dubrovnik

Obitelj Bura

05.11.

2014.

2128

nacionalizirano

ruševno stanje

12

Za Rupama 6

Ivo Pinčević

18.12.14.

krovište-Plan 08.

13

Poljana Mrtvo zvono

323750

Stanari

19.03.15.

kaštio sv.

Marije

fasada

14

Zlatarska 5

0998578412

Maruška Regjo Gerk

02.04.15.

2381

fasada

15

Bunićeva poljana 6

dusko.cicovacki@igh.hr

Duško Čičovački

22.07.15.

1034

fasada-reklamacija

16

Prijeko 14 i 16

Prizmić i drugi

20.08.15.

balkon -hitno

17

Braće Andrijića 1

0912117421

Denis Vokić

31.08.15.

krovište

18

Kunićeva 1

321606

Zaklada Blaga djel

01.10.15.

1975

aseizmička sanacija

19

Stajeva 9

098296050

Marin Krstulović

02.10.15.

reklamacija

20

Pećarica 6

0912021610

Nives Obrvan

13.10.15.

1270

krov i kanali

21

Mrtvo zvono 10

0989139883

Giorgo Cavaliere

12.10.15.

fasada

22

Nalješkovićeva 1

Miran Cobenzl

28.10.15.

krovište

23

Dropčeva 1

B. Lulić i stanari

10.11.15.

krovište

24

Boškovićeva 5

Marija Pavličević

23.11.15.

kameni kanali

25

Marojice Kaboge 7

0992165455

Nikolina Farčić

08.01.16.

aseizmička sanacija

26

Petilovrijenci 8

0914143462

Nada Zanze

19.01.16.

krov

27

Od kaštela 11

0992163619

Sandra Bulum

26.01.16.

urušavanje-volat

28

Getaldićeva 12

0998009820

Davor Ljubičić

27.01.16.

vlaženje fasade

29

Boškovićeva 20

432813

Ružica Juretić

28.01.16.

krov

30

Braće Andrijića 2

0989601001

Baldo Marić

21.03.16.

fasada-prema Biskupskoj palači

Napomena:

Ovaj Popis-Lista zahtjeva za obnovom ažurirana je 20. srpnja 2016. i  nije lista prioriteta po kojem će se objekti obnavljati.

Lista prioriteta – rang lista izradit će se nakon obavljenog očevida u prisustvu sudskog vještaka. Ovisno o visini sredstava koja će nam biti odobrena za ovu namjenu u Programu obnove i ovisno o sadržaju Programa koji nam bude odobren od strane  Upravnog vijeća, uvrstit će se određeni broj  zahtjeva s Liste.

Nastavno na objavljeni popis Zavod za obnovu Dubrovnika može obavijestiti da su, temeljem Ugovora sa stalnim sudskim vještakom građevinske struke, izvršeni očevidi na objektima i koncem rujna o.g. izrađeno Izvješće o građevinskom vještačenju.

Izvod iz Izvješća i liste prioriteta prema stupnju oštećenja su slijedeće.

A         stupanj oštećenja

(značajna oštećenja konstrukcije zgrade, postoji ugroza korisnika zgrade,

susjednih zgrada i prolaznika)

r.

br.

adresa

podnositelji zahtjeva

opis

1a

Dubrovnik,

Đura Baljevi

stanari - susjedi

zaštitna skela

1b

Dubrovnik,

Đura Baljevi

stanari - susjedi

č. zgr. 863

2

Dubrovnik,

Ilije Sarake 4

Domouprava

krov

3

Dubrovnik,

Grbava 8

Frano Daničić /

Niko Puljiz

č. zgr. 1079

4

Dubrovnik,

Nalješkovićeva 8

M. Pavlina /

S. Mladošević

balkon

5

Dubrovnik,

Od kaštela 11

Sandra Bulum

svod

6

Dubrovnik,

Od kaštela 11

Sandra Bulum

kuća južno

7

Dubrovnik,

Kunićeva 1

Zaklada Blaga djela

aseizmička sanacija

8

Dubrovnik,

Kneza Hrvaša 3

Gašpar Matić

aseizmička sanacija

9

Dubrovnik,

Palmotićeva 22

Grad Dubrovnik / obitelj Bura

krov

10

Dubrovnik,

Zlatarska 5

Maruška Regjo Gerk

aseizmička sanacija

11

Dubrovnik,

Kovačka 3

Ante Hodić

aseizmička sanacija

B         stupanj oštećenja

(manja oštećenja konstrukcije zgrade, greške u izvedbi,

unutar zgrade nastala šteta većeg obujma)

r.

br.

adresa

podnositelj zahtjeva

opis

1

Dubrovnik,

Pećarica 10

Viktor Šerbu i dr.

dimnjak

2

Dubrovnik,

Antuninska 11

Antun i Marina Plazibat

krov, pročelja

3

Dubrovnik,

Bandureva 1

Mark Van Bloemen

krov / pročelje

4

Dubrovnik,

Braće Andrijića 1

Denis Vokić

krov

5

Dubrovnik,

Nalješkovićeva 1

Miran Cobenzl

krov

6

Dubrovnik,

Za Rupama 6

Ivo Pinčević

krov / pročelje

7

Dubrovnik,

Braće Andrijića 2

Baldo Marić

krov / v. otvori

8

Dubrovnik,

Marojice Kaboge 7

Nikolina Farčić

krov

9

Dubrovnik,

Poljana Mrtvo zvono

stanari

pročelje / v. zid

10

Dubrovnik,

Dropčeva 1

B. Lulić i stanari

pročelje / k. kanal

11

Dubrovnik,

Getaldićeva 7

M. Bušić ŠANTIĆ

pročelje

12

Dubrovnik,

Stajeva 9

Marin Krstulović

prozorske igle

13

Dubrovnik,

Petilovrijenci 8

Nada Zanze

pročelje / proz. igle

14

Dubrovnik,

Mrtvo zvono 10

Giorgio Cavaliere

pročelja

15

Dubrovnik,

Pećarica 6

Nives Obrvan

krov / prozori

16

Dubrovnik,

Boškovićeva 5

Marija Pavličević

pročelje / k. kanal

17

Dubrovnik,

Prijeko 14 i 16

Doklestić i dr.

balkon

18

Dubrovnik,

Boškovićeva 20

Ružica Juretić

krov

19

Dubrovnik,

Pećarica 10

Viktor Šerbu i dr.

pročelje

20

Dubrovnik,

Od Kaštela 30

Nikola Pavlović

pročelja

21

Dubrovnik,

Od kaštela 11

Sandra Bulum

pročelja - žbuka

22

Dubrovnik,

Od kaštela 11

Sandra Bulum

pročelja - sljubnice

C         stupanj oštećenja

(bez oštećenja konstrukcije zgrade, greške u izvedbi,

unutar zgrade nastala šteta manjeg obujma ili

šteta koja nije posljedica prethodno obavljenih radova obnove)

r.

br.

adresa

podnositelj zahtjeva

opis

1

Dubrovnik,

Grbava 8

Frano Daničić / Niko Puljiz

pročelje

2

Dubrovnik,

Od Domina 4

Marija Barbir

pročelje / prozori

3

Dubrovnik,

Od kaštela 11

Sandra Bulum

vodovodne i cijevi odvodnje

Temeljem ocjene stupnja oštećenja objekata i utvrđenih lista (tabela a, b i c) Zavod će u godišnje programe obnove uvrštavati pojedine objekte ovisno o visini sredstava koja budu osigurana za ovu namjenu, kao i o vrsti radova sanacije  koje je potrebno izvesti ( neće se poduzimati radovi koji spadaju u redovito održavanje građevina) na objektu. Prilikom toga mogu se uzeti u razmatranje i druge okolnosti ( imovinsko pravni status, mogućnost sufinanciranja i sl.).