Nabave u tijeku
Broj : 420-20/21- ih17- 147
Dubrovnik, 30. studenog 2017.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(BN 11/17)

Poštovani,
Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je
postupak nabave za usluge izrade i dobave kamenih ploča za popločenje dijela prizemlja
atrija Kneževa dvora, u povijesnoj jezgri Dubrovnika, te temeljem članka 5. Pravilnika o
provedbi postupaka jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao naručitelj, poziva
zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude.
Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude te način dostave
ponude dostupni su u Dokumentaciji o nabavi.
Rok za dostavu ponude je 08.12.2017.g do 12 sati.

DOKUMENTACIJA

Broj : 20/21-ih- 70/17
Dubrovnik, 3 . studenog 2017.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(BN 38/17)
Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je
postupak nabave za radove sanacije kamenog ogradnog zida u ulici Od Pustijerne
čest.zem.4601 k.o.Dubrovnik, te temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne
nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao naručitelj, poziva sve zainteresirane gospodarske
subjekte na dostavu ponude.
Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude te način dostave
ponude možete vidjeti u Dokumentaciji o nabavi.
Rok za dostavu ponude je 10.11.2017.g do 9 sati.

DOKUMENTACIJA

TROŠKOVNIK

PROJEKTNA I FOTO DOKUMENTACIJA


Broj : 20/21-ih- 69/17
Dubrovnik, 3 . studenog 2017.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(BN 3/17)


Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je
postupak nabave za usluge izrade projektne dokumentacije za konstruktinu sanaciju
bloka zgrada B54 (Placa- Kunićeva- Prijeko- Nalješkovićeva), te temeljem članka 5.
Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao naručitelj,
poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude.
Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude te način dostave
ponude možete vidjeti u Dokumentaciji o nabavi.
Rok za dostavu ponude je 10.11.2017.g do 9 sati.

DOKUMENTACIJA

UGOVOR

Broj 20-23-np-63-17
Dubrovnik, 27 .listopada 2017.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(BN 4/17)

Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak nabave za usluge izrade elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja objekata koji se nalaze u bloku P-09 Od Pustijerne - Braće Andrijića – Đura Baljevi, te Vas temeljem članka 1. I čl.2. st2. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao naručitelj, poziva na dostavu ponude.

Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude te način dostave ponude možete vidjeti u Dokumentaciji o nabavi.
Rok za dostavu ponude je 7.11.2017.g

DOKUMENTACIJA P-09

GRAFIČKI PRILOZI