>
Nabava za izradu snimke postojećeg stanja
Broj:362-20/23-np-18-117
Dubrovnik, 10. kolovoza 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

(BN 28/18)

Poštovani,
Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB: 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak nabave za usluge izrade elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja dijela bloka A01 i K07 u povijesnoj jezgri Dubrovnika, te vam temeljem čl. 1. i čl.2. st.2. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao naručitelj, dostavlja poziv na dostavu  ponude.
Sukladno čl. 12. st. 1. ZJN ("Narodne novine" br.126/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manju od 500.000,00 kn za radove bez PDV-a (jednostavna nabava), Zavod nije obavezan provoditi postupak javne nabave na načine propisane Zakonom o javnoj nabavi, te se na ovaj postupak ne primjenjuje niti postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.