>
30.03.2016. Održana prezentacija delegaciji iz Koreje.
30.03.2016. Održana prezentacija delegaciji iz Koreje.
30.3.2016. Od 14.00 do 15.30. Održana prezentacija delegaciji iz Koreje u suradnji sa Društvom turističkih vodiča o kulturnoj baštini Dubrovnika i djelatnostima Zavoda za obnovu Dubrovnika u sklopu posjeta Dubrovniku i Kotoru. Delegacija se sastojala od 30 članova. Nakon prezentacije je bilo održano druženje na kojem su pojedini članovi postavljali dodatna pitanja.