Obnova zgrade u ulici Kunićeva 1
Obnova zgrade u ulici Kunićeva 1
Zavod je 07.06.2017. sa Zakladom Blaga djela sklopio sporazum o suradnji pri radovima obnove zgrade na adresi Kunićeva 1. Naime, Zaklada kao vlasnik stambenog prostora na drugom katu i stana u potkrovlju navedene zgrade, podnijela je zahtjev za uvrštenjem krova zgrade u Listu prioriteta obnove krovova Zavoda, te je obavijestila Zavod da je spremna u potpunosti financirati radove. Zavod je stoga uvrstio obnovu zgrade u Kunićevoj 1 u godišnji program obnove za 2017., te je temeljem toga proveo postupak javne nabave i odabrao ekonomski najpovoljniju ponudu tvrtke Građevinar – Quelin d.d. iz Dubrovnika.

Ugovor o građenju sklopljen je 29. rujna 2017. Obavljanje usluge stručnog nadzora ugovoreno je sa Canosa inženjeringom d.o.o. Radovi su se izvodili temeljem Glavnog projekta rekomstrukcije stambenog prostora, izrađenog u siječnju 2015. od Studio Vetma arh d.o.o. Radovi rekonstrukcije obuhvaćaju građevinsko – obrtničke radove, radove elektroinstalacija, vodovoda i odvodnje. Izvođenje radova započelo je 16. listopada 2017. godine po dobivanju dozvole za postavljanje skele na javnoj površini Grada Dubrovnika. Zbog pojave novih i nepredviđenih okolnosti na gradilištu, izvođenje nekih radova bilo je otežano te je zahtijevalo izmjene i prilagodbe projektnog rješenja, kao i dodatno vijeme za izvođenje istih. Navedeno je opisano i obrazloženo u izvješću nadzornog inženjera o realizaciji ugovora.

Za voditelja radova imenovana je Petra Ruso, dipl.ing.građ., a za nadzornog inženjera Ivo Matković, dipl.ing.građ. Nadležnim konzervatorom koji prati izvođenje radova imenovana je Zehra Laznibat, dipl.ing. arh. Koordinaciju svih sudionika te provođenje postupaka nabave i ishođenja suglasnosti koordinirala je Mihaela Skurić, dipl.ing. građ.
Dodatkom ugovoru o građenju od 5. veljače 2018. ugovoreni rok izvođenja radova je produžen do 23.03.2018.god.