Aseizmička sanacija blokova zgrada 2012.

Temeljem okvirnog sporazuma, 20. siječnja 2012.god. ugovoreni su s tvrtkom "Con - teh" d.o.o. radovi aseizmičke sanacije bloka zgrada P-16 ( Braće Andrijića – Od Pustijerne – Bandureva – Ispod mira) sa rokom završetka 29.06. 2012. Prilikom izvođenja radova utvrđena je potreba izvođenja dodatnih i novih radova te je 29. ožujka 2012.god. ugovoren i dodatak I ugovoru o izvođenju radova, kojim se produžio rok izvođenja radova, a koji radovi su obuhvaćali uklanjanje zabatnog zida između krovova, sanaciju krova kapelice u ulici Braće Andrijića, sanaciju krovova na adresama Bandureva 4 i 6. Na zahtjev konzervatora odrađeni su i dodatni radovi – izrada restauratorskih sondi u unutrašnjosti kapelice, sanacija kamene plastike po pročeljima, što je ugovoreno dodatkom II ugovoru koji je sklopljen 17. listopada 2012. U Bandurevoj ulici zbog zakrivljenosti zidnih ploha nije bilo moguće izvesti planirane zatege od nehrđajućeg čelika, već su se na tim pozicijama ugradile karbonske lamele. Stručni i projektantski nadzor ugovoren je s tvrtkom "Canosa inženjering" d.o.o., koordinaciju radova ispred Zavoda provodio je Andrija Tolja, dipl.ing.arh.

Izvođenje radova aseizmičke sanacije bloka P-17 ( Stajeva - Od Pustijerne - Za Karmenom - Ispod mira) ugovoreno je 10. srpnja 2012.god. sa tvrtkom „Con – teh“ d.o.o. temeljem okvirnog sporazuma. Prilikom izvođenja radova vlasnici pojedinih objekata onemogućili su izvođenje radova na objektima u njihovom vlasništvu, te o tome dali pisanu izjavu. Po pribavljenom mišljenju projektanta nastavljeni su radovi na preostalom dijelu bloka, te je utvrđeno loše stanje krovova na adresama Stajeva 3, 5 i 11, koji su potom sanirani. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, a dodatni radovi su financirani iz već ugovorenog iznosa, a radi već spomenutih zabrana izvođenja radova aseizmičke sanacije. Stručni i projektantski nadzor ugovoren je s tvrtkom "Canosa inženjering" d.o.o., koordinaciju radova ispred Zavoda provodila je Mihaela Skurić, dipl.ing.građ.

Izvođenje pripremnih radova na bloku P-18 ( Kneza Damjana Jude – Od Pustijerne) ugovoreno je 16. listopada 2012. godine s tvrtkom „Con – teh“ d.o.o. temeljem okvirnog sporazuma, a radi nužnosti pristupanja izvođenju radova temeljem Potvrde o produljenju važenja potvrde glavnog projekta. Izmjenama Programa obnove, osigurana su dodatna sredstva za aseizmičku sanaciju blokova zgrada, te je 12. studenog 2012. god. sklopljen Ugovor o izvođenju radova I. faze aseizmičke sanacije bloka P-18. U 2012. godini je izvedena većina ugovorenih radova I. faze, a okončanje svih radova očekuje se do konca siječnja 2013. godine. Stručni i projektantski nadzor ugovoren je s tvrtkom "Canosa inženjering" d.o.o., koordinaciju radova ispred Zavoda provodila je Mihaela Skurić, dipl.ing.građ.