Aseizmička sanacija blokova zgrada 2011.
Aseizmička sanacija blokova zgrada – izvođenje radova
Radovi na aseizmičkoj sanaciji bloka B-45/2, temeljem ugovora od 30. travnja 2010. godine s tvrtkom "Con-teh"d.o.o iz Dubrovnika, okončani su do 24. veljače 2011. Radovi nisu bili dovršeni do konca 2010. godine iz razloga ekstremno velikog broja kišnih dana koncem godine i nemogućnosti pravovremenog postavljanja građevinske skele (tarace restorana).

Stručni nadzor konstrukcijskih radova vodila je tvrtka "Canosa inženjering"d.o.o.

Nakon provedenog javnog nadmetanja, 02. ožujka 2011. sklopljen je s tvrtkom "Con-teh"d.o.o. okvirni sporazum za izvođenje radova aseizmičke sanacije blokova zgrada u povijesnoj jezgri Dubrovnika, za osam blokova zgrada, i to za razdoblje do četiri godine.

Temeljem okvirnog sporazuma, 15. ožujka 2011. ugovoreni su s tvrtkom "Con-teh" d.o.o. radovi aseizmičke sanacije blokova B-12 i P-19.

Prilikom izvođenja radova utvrđena je potreba izvođenja dodatnih i novih radova, uglavnom po zahtjevu nadležne konzervatorske službe koja je kontinuirano pratila radove, te je 20. prosinca 2011. ugovoren i Dodatak I ugovoru o izvođenju radova aseizmičke sanacije blokova B-12 i P-19. Glavnina dodatnih i novih radova odnosila se na palaču Kabužić, posebno na zahtjevnu konstrukcijsku sanaciju tj. kompletnu rekonstrukciju sjeverozapadnog ugla palače ( u donjoj zoni ). Također, dodatno je izvedena i kompletna sanacija krova na adresi Od Pustjerne 6.

Stručni i projektantski nadzor ugovoren je s tvrtkom "Canosa inženjering" d.o.o. Koordinaciju svih učesnika i praćenje radova vodio je Andrija Tolja, dipl.ing.arh.

Ostali radovi planirani uz aseizmičku sanaciju


Stručna mišljenja o oštećenjima zgrada

Na poziv ZOD-a, temeljem prijava o oštećenjima koja predstavljaju opasnost za stanovništvo i prolaznike s tvrtkom «Canosa inženjering» d.o.o., sklopljen je 11. svibnja 2010. g. Ugovor o izradi stručnih mišljenja o oštećenjima zgrada nakon obavljenih očevida, a. Temeljem ovog ugovora, tijekom 2011.g., izrađena su tri stručna mišljenja o oštećenjima zgrada i to za zgrade na adresama: Prijeko 8, Petilovrijenci 2 i Restićeva 7.

Na zahtjev Grada da se utvrde mjere i cijena interventne zaštite, te procijeni vrijednost investicije konstruktivne sanacije za tri palače u Pustijerni, Zavod je s projektantom konstruktivne sanacije bloka u kojem se palače nalaze, sklopio ugovor o izradi potrebne dokumentacije. Temeljem ugovora o izradi stručnog mišljenja o oštećenjima zgrada nakon obavljenih očevida, sklopljenog 27. prosinca 2011. s tvrtkom "Canosa inženjering" d.o.o. izrađeno je stručno mišljenje za palače na adresama Braće Andrijića 4,6 i 8. (preporučeno je postavljanje zaštitne skele). Sklopljen je i ugovor o izradi detaljnih troškovnika, na temelju kojih je izrađena procjena potrebnih ulaganja za kompletnu konstrukcijsku sanaciju palača.

Izrada troškovnika za radove sanacije zgrade u ulici Prijeko 8

Temeljem dogovora na sastanku s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku i Inspekcijskom službom Ministarstva kulture, sklopljen je ugovor o obavljanju usluga izrade troškovnika za izvođenje radova sanacije krova zgrade u ulici Prijeko br. 8 u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Ugovor je sklopljen 30. svibnja 2011. s tvrtkom "Studio Vetma" d.o.o. Izrađeni su troškovnici radova sanacije koji se sastoje iz dva dijela i odgovaraju fazama radova i to: 

- troškovnik interventnih radova sanacije krova u postojećem stanju  i

-  troškovnik cjelovite rekonstrukcije krovišta ( s uklanjanjem sporne terase).


Koordinator svih ovih poslova bio je Andrija Tolja, dipl.ing.arh.